Projecten in uitvoering

Projecten in uitvoering

Projecten in uitvoering

School for the Deaf Brikama

Er zijn in Gambia relatief veel dove kinderen. Een combinatie van o.a. slechte gezondheidszorg en eenzijdige voeding veroorzaken gehoorproblemen. De kinderen kunnen niet in de dorpsscholen terecht, omdat de leerkrachten geen aandacht aan hen kunnen besteden. De groepen zijn overvol en de kennis ontbreekt. Ook vragen dove kinderen om extra aandacht b.v. om de gebarentaal te leren.

Lees verder
Projecten in uitvoering

Yama's Nursery School Ebo Town

De Yama Nursery School ondersteunen we sinds 2016. De school is opgericht om de kinderen, die dagelijks op de vuilnisbelt van Ebo Town op zoek waren naar bruikbare spullen, onderwijs te kunnen bieden. De school is dan ook naast de vuilnisbelt gebouwd.

Het gebouw bestaat uit twee klaslokalen, een klein nevenlokaal en toiletten. Er is een klein binnenplaatsje.

Lees verder