• Lohmanlaan 23 - 7003 DJ - Doetinchem
 • 0314-653400
Test

Projecten gerealiseerd

Projecten gerealiseerd

Stichting Buganala heeft de afgelopen jaren meerdere projecten gerealiseerd. Hieronder staat een overzicht van deze projecten.

Bouw en renovatie van meerdere klaslokalen, een kantoor en een toiletgebouw. Aanleg van de tuin, inrichten van de bibliotheek en opleiden van leraren (2018).
Deze school is een bestaand onderwijscontact van PRO8. Een aantal jaren geleden is er een nieuwe vleugel bijgebouwd en is een vleugel totaal gerenoveerd. 
De school heeft een enthousiast team en neemt deel aan het onderwijs vernieuwings project van PRO8.
Het ministerie van onderwijs heeft aan deze school drie leerjaren toegevoegd leerlingen vanaf klas 1 t/m klas 9 kunnen hier onderwijs volgen. De school is nu een officiële Basic Cycle School.

Door deze toevoeging zijn er meer klaslokalen nodig. Door acties op de scholen van PRO8, met toekenning van een subsidie van Wilde Ganzen is het nodige budget voorhanden om een nieuwe vleugel bij te bouwen op het grote schoolterrein. De bouw is in 2018 gerealiseerd.

Sponsor: PRO8

Bouw en uitbreiding kraamkliniek (2015). 

Het kraamhuis heeft een verloskamer, verblijfkamer met twee bedden, badkamer met douche met warm en koud water en wc. Voor de elektriciteit en het warme water is een solar-installatie aangelegd. De witte lakens uit Nederland zijn door de vrouwen gebatikt, volgens hun traditie.
De kasten zijn ingericht, de rompertjes en andere babyspulletjes wachten op de baby’s die binnenkort in het kraamhuis geboren zullen worden.

Elke eerste woensdag van de maand komt er een team van het Ministerie van Gezondheid naar het Kraamhuis om de volgende services te bieden:
• Babies en kinderen tot 5 jaar worden gewogen en krijgen vaccinaties en advies
• Zwangere vrouwen worden gecheckt en krijgen de nodige vaccinaties, medicijnen en advies.
Er wordt algemene voorlichting gegeven over voeding en gezondheid, family planning (geboorte beperking), etc.Bij de bouw van het kraamhuis in 2013 was deze uitbreiding niet voorzien en er is dan ook geen rekening gehouden met deze extra, zeer belangrijke services. De vrouwen zijn zeer gelukkig en trots met deze service aangezien ze niet meer 7km heen en 7km terug hoeven lopen naar de kliniek in Kafuta. Aangezien er veel vrouwen komen, ook uit de buurdorpen, willen ze niet het gehele kraamhuis hiervoor openstellen en zijn wat extra faciliteiten nodig die nu gedeeltelijk met tijdelijke middelen zijn verschaft.

Sponsor: Onderwegkerk Hoog Soeren + Installatiebedrijf Linthorst

Subsidie: Wilde Ganzen

Bouw kleuterschool met twee lokalen, kantoor en toiletgebouw (2014).
Gambia College is de enige opleidingsschool voor het onderwijs in Gambia. Vrouwelijke studenten zijn nog steeds in de minderheid, een groot aantal is al moeder. Om hen te stimuleren een opleiding tot leerkracht te volgen, zou het hen erg helpen als ze hun kinderen naar een kleuterschool kunnen brengen op het terrein van het Gambia College. Doel is het streven naar een grotere deelname van vrouwen in het arbeidsproces en daardoor een grotere economische zelfstandigheid. Gambia College heeft al jaren het ideaal om een modelschool te kunnen inrichten, waarbij voorbeeldmatig gewerkt kan worden en waar andere scholen inspiratie kunnen opdoen als het gaat om het inrichten van het kleuteronderwijs. De school kan dienen als opleidingsschool/kweekvijver, waarbij leerkrachten die opgeleid worden op het Gambia College werk vinden, direct gecoacht kunnen worden en kunnen profiteren van nieuwe methodieken en scholing van Nederlandse Pabo studenten en gastdocenten.Het project is duurzaam omdat het niet gaat om een privéschool maar gedragen wordt door het Gambia College en het ministerie van onderwijs in Gambia. Zij zullen garant staan voor de officiële inbedding in het onderwijssysteem. Met dit project wordt er niet alleen geïnvesteerd in kwantiteit: meer kinderen naar school, maar ook in kwaliteit: beter onderwijs! Er komt een school met twee lokalen, kantoor en opbergruimte, een apart toiletgebouw en het is de bedoeling om buitenspeelmateriaal te plaatsen, zoals schommels, glijbaan, wip.Onder supervisie van Stichting Bouwen hebben de vrijwilligers Wies, Wouter en Niels een prachtig gebouw neergezet. Bovendien hebben zij via familie en vrienden geld ingezameld dat gebruikt is voor buitenspeelmateriaal. Er staan nu een mooie bantaba (groot overdekt rustpunt) en goed geconstrueerde en oranje geschilderde wip, glijbaan en schommels. Extra sponsoring is ontvangen van de leerlingen bovenbouw van 13 basisscholen uit Zuid-West Friesland door de verkoop van bouwstenen. Ook studenten van hogescholen Utrecht en Windesheim en studenten van Gambia College leverden een bijdrage voor dit project.

De school wordt een voorbeeldschool, nieuwe lesmethodes worden hier in praktijk gebracht, studenten van het Gambia College krijgen op deze school hun praktijkopleiding, hier kunnen ze de theorie in praktijk brengen.
Voor Pabo-studenten uit Nederland wordt het mogelijk om hier hun stage te doen.

Sponsors: Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif' + Installatiebedrijf Linthorst 
Bouw kleedkamers bij sportaccommodatie (2013).
Gambia College, School of Education is het enige opleidingsinstituut voor onderwijzers in Gambia.

Gambia College wil sportonderwijs aan vrouwelijke studenten bevorderen. Vrouwen willen net als mannen, zich bekwamen om sportlessen te kunnen geven. Om dit doel te bereiken zijn kleedkamers voor zowel vrouwelijke als mannelijke studenten (veelal moslim studenten) wenselijk/noodzakelijk.Medewerkers en leden van de fitness centra van SportCity Nederland hebben het nodige budget voor dit project bij elkaar gesport met diverse acties. Hiervoor organiseerde SportCity op al haar clubs spinningmarathons.
In 2012, 2013 en in 2014 heeft een groep sportcoaches twee dagen lesgegeven op het Gambia College en samen met een selectie uit de studenten, gedurende twee dagen sportlessen gegeven op meerdere basisscholen. Dit betekende voor de studenten een directe training ‘on the job’. Onder begeleiding werd hen geleerd een verantwoorde sportles op te bouwen en in praktijk te brengen..De kleedkamers zijn in maart 2014 feestelijk in gebruik genomen. Het gebouw ziet er prachtig uit, is praktisch ingericht zonder luxe, de douches werken, er zijn goede toiletten, voldoende opbergruimte voor sportmaterialen en er is een mooie bantaba gemaakt waar je in de schaduw een nabespreking kunt houden.

Sponsor: Sportcity
Subsidie: Wilde Ganzen

Nieuwbouw toiletten bij school voor basisonderwijs (2012).
Brikama Lower Basic School is een school met circa 2500 leerlingen, grade 1 – 6. De school is in 1947 opgericht, is als een kleine school gestart, staat op een gigantisch groot terrein, geheel ommuurd. Er zijn nu 16 gebouwen met in totaal 44 klaslokalen.De toiletgebouwen zijn onbeschrijflijk oud, vervallen, halve daken, bovendien veel te weinig. Hier zou je je kind niet naar toe willen sturen. Wat gebeurt er dan ook, veel kinderen gebruiken een hoek van het schoolterrein als wc.

Door constructor Modou Bittaye zijn twee toiletgebouwen met elk acht toiletten gebouwd. In juni 2012 zijn de toiletgebouwen ‘officieel’ in gebruik genomen.


Sponsor: Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif'
Subsidie: Wilde Ganzen
Renovatie van school voor lager beroepsonderwijs voor meisjes 15+ (2009).

Gambia Home Economics Skills Centre is een school voor lager beroepsonderwijs voor meisjes 15+. 150 meisjes volgen hier gedurende twee jaar lager beroepsonderwijs. Deze meisjes komen met name uit sociaal zwakkere gezinnen.

De schoolgebouwen behoefden dringende renovatie, het dak was lek en moest worden gerenoveerd, de (les)keuken was aan vernieuwing toe, het meubilair was op en de watervoorziening was onvoldoende.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst is de totaal gerenoveerde en opnieuw ingerichte school overgedragen aan het bestuur van de school. Negen mensen van Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif' kwamen speciaal naar Gambia om hierbij aanwezig te zijn.

De renovatie van het hoofdgebouw is uitgevoerd door de Gambiaanse constructor, Momodou Bittaye. Het tweede gebouw is gerenoveerd door Stichting Bouwen.

De school beschikt nu over: 5 theorie-/praktijklokalen, leskeuken, tie-and-dye lokaal, kantoor, docentenruimte, opslagruimtes. De elektriciteitsvoorziening is vernieuwd en er is een watertank geplaatst, waardoor de school de hele dag gebruik kan maken van schoon water.

Sponsor: Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif' + De Johanna Groot-Donk Stichting + Stichting Pelgrimshoeve + Vereniging 'Trein 8.28 H.IJ.S.M.'
Subsidie: NCDO + Wilde Ganzen
Bouw van een kleuterschool en praktijklokalen (2008).
et dit project is de eerste echte kleuterschool voor dove kinderen gerealiseerd en de eerste praktijklokalen voor dove meisjes (15+) die weinig onderwijs hebben gehad. De Gambiaanse overheid heeft het stuk grond beschikbaar gesteld waarop de scholen zijn gebouwd. De gebouwen zijn gebouwd door Stichting Bouwen met een groep dove jongens.GADHOH (Gambia Association for the Deaf and Hard of Hearing) Female Wing in Kanifing heeft nu de beschikking over:
 • een nieuwe kleuterschool voor dove kinderen met twee lokalen, kantoor en opslagruimte
 • een gebouw voor beroepsonderwijs voor dove meisjes (15+) met een theorielokaal, een lokaal met naaimachines, een keuken met gasovens, een half open keuken, een half open ruimte voor batikken en een opslagruimte
 • een toiletgebouw met aparte toiletten voor volwassenen en kinderen
 • een borehole met pomp en watertank op zonne-energie
 • elektriciteitsaansluiting
 • nieuw meubilair
 • nieuwe naaimachines
 • nieuw onderwijsmateriaal en buitenspeelmateriaal
 • een schoolbus voor het dagelijks vervoer van de kinderen en meisjes
 • bomen en planten op het terrein
Sponsor: Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif' + Stichting Salomons Hulpfonds
Subsidie: NCDO
Bouw van twee praktijklokalen en keuken (2008).
Door Stichting Bouwen in Gambia is de bouw gerealiseerd van twee praktijklokalen en een keuken, als uitbreiding van de bestaande basisschool voor dove kinderen (8-17 jaar).
De praktijklokalen zijn bestemd voor de opleidingen metaal- en houtbewerking; de nieuwe keuken is bedoeld voor de bereiding van het dagelijkse middageten voor de leerlingen. Een groep van negen dove jongens, die hun opleiding aan de St. John’s School for the Deaf hebben afgerond, heeft met succes meegewerkt aan dit project.
De St. John’s School for the Deaf is de enige school in Gambia voor dove kinderen voor basisonderwijs en lager beroepsonderwijs (grade 1 – 9). Dove en slechthorende kinderen uit de wijde omgeving komen naar deze school, hiervoor rijden twee bussen.

Sponsor: Stichting Een school voor Gunjur

Bouw van schoolgebouw met drie lokalen en toiletten (2006).
Stichting Bouwen in Gambia heeft deze school, bestaande uit drie lokalen, kantoor en opslagruimte en een apart toiletgebouw. gebouwd met lokale werknemers. Meubilair, leermiddelen en buitenspeelmateriaal zijn ook door de Lions Club gefinancierd. Recca Hairstyling in Apeldoorn is de sponsor van de nieuwe uniformen van de leerlingen.

Sponsor: Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif' + Recca Hairstyling
Subsidie: Cordaid

Inrichting cakebakkerij (2006)
Door sponsoring werd het mogelijk om voor dove meisjes (15+) een cakebakkerij te realiseren. Dit project bestond uit het aanschaffen van een gasoven, ingrediënten en andere benodigdheden om cakejes te bakken, kastjes voor het opbergen van ingrediënten en materiaal en het betalen van het salaris van een docent gedurende vier maanden. Dit project is nu geïntegreerd in GADHOH Female Wing / Kanifing.

Sponsor: Stichting Een School voor Gunjur