Test

Buganala

Buganala

Doelstelling

De Stichting Buganala heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kinderen en jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en andere mensen in hun leefomgeving, door middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

Buganala zet zich in voor:

  • het organiseren en bekostigen van onderwijs in Gambia, West Afrika
  • het (laten) ontwikkelen of maken van gebouwen, materialen of activiteiten en voorts al hetgeen aan de doelstelling van de Stichting kan bijdragen
  • het werven van fondsen voor deze activiteiten
  • het samenwerken met andere organisaties en personen die eenzelfde of verwant doel nastreven.