Test

Naneto Seyone Nursery School

Naneto Seyone Nursery School

Vanaf september 2017 ondersteunt Stichting Buganala de Naneto Seyone Nursery School. De ondersteuning bestaat onder andere uit het betalen van de salarissen van de leraren. Buganala zoekt sponsoren voor dit project! 

Inleiding: De school is in 1995 op eigen initiatief van één van de huidige onderwijzers gestart. De school was erg primitief, de afscheidingen van rieten matten gaven een beetje beschutting tegen de soms brandende zon. De kinderen schreven met stokjes in het zand. In 1998 werd de school ontdekt door Nederlandse toeristen. Zij zamelden geld in en in 1999 kon het eerste schoolgebouw al worden gerealiseerd. In 2000 werd een tweede gebouw en een toiletgebouw in gebruik genomen. Daarna stopte de ondersteuning. De leerkrachten werkten door, zij het zonder salaris.

Huidige situatie: De hoofdonderwijzeres en drie leerkrachten geven dagelijks les aan 150 leerlingen tussen de vier en zeven jaar. Na drie jaar kleuteronderwijs gaan de leerlingen naar de Primary school in het nabijgelegen dorp Busura. De school ligt in het zuiden van Gambia, dicht tegen de Senegalese grens. Naast de school ligt een medische post, die door de stichting Huis van Marbout van Wilfried Holtus (ook bestuurslid van Buganala) onderhouden en van medische materialen voorzien wordt.

In de twee bestaande schoolgebouwen zijn vier leslokalen, kantoor en opslagruimte aanwezig. De gebouwen waren in een niet al te goede staat. In de zinken dakplaten waren door roestvorming gaten ontstaan die in het regenseizoen behoorlijke lekkages veroorzaken. De vloeren in de lokalen zaten vol gaten en de muren waren zeer beschadigd. Omdat de ramen van beperkte omvang waren kwam er erg weinig daglicht naar binnen. De bestaande toiletvoorzieningen waren primitief en verouderd. De weinige meubels waren gammel en sterk aan vervanging toe.

In 2019 hebben we de gebouwen een stevige opknapbeurt gegeven: Allereerst zijn nieuwe toiletten gebouwd. Daarna zijn de lokalen geheel gerenoveerd: nieuwe en grotere ramen, nieuwe daken en vloeren. De muren zijn geschilderd en er is nieuw meubilair geplaatst. Het renovatiewerk is in opdracht van Buganala uitgevoerd door de Stichting Bouwen, geassisteerd door Nederlandse studenten.

Op dit moment betalen wij de maandelijkse vergoedingen aan de personeelsleden. We voeren regelmatig overleg met de overheid met als doel dat de salarisbetaling door het ministerie van onderwijs overgenomen wordt.

In samenwerking met The Gambia College (de opleiding voor leerkrachten) en de aan deze opleiding verbonden kleuterschool introduceren we op de school nieuwe onderwijsmaterialen.

Uitvoering project: Voor de uitvoering van de renovatie van de schoollokalen en nieuwbouw van een toiletgebouw is in 2019 een totaal bedrag van € 20.000,-- geïnvesteerd.

De specificatie daarvan is als volgt:

Constructie nieuw dak                              €   6.000

Nieuwe cement vloer met tegels               €   4.000

Nieuwe raamconstructies                          €   2.000

Schilderen binnen en buiten                      €   2.000

Nieuw toiletgebouw                                  €   6.000

De investeringen in 2020 zijn:

Salarissen leerkrachten                                 € 2.700,--

Onderhoud, materiaal, uniformen                 €    500,--

Totaal:                                                           € 3.200,--