Test

School for the Deaf Brikama

School for the Deaf Brikama

Er zijn in Gambia relatief veel dove kinderen. Een combinatie van o.a. slechte gezondheidszorg en eenzijdige voeding veroorzaken gehoorproblemen. De kinderen kunnen niet in de dorpsscholen terecht, omdat de leerkrachten geen aandacht aan hen kunnen besteden. De groepen zijn overvol en de kennis ontbreekt. Ook vragen dove kinderen om extra aandacht b.v. om de gebarentaal te leren. Om ervoor zorg te dragen dat deze kinderen ook naar school kunnen, ondersteunt Buganala de dovenschool in Brikama (School for the deaf). De kosten van transport voor de leerlingen om uit de omliggende dorpen naar school te komen, zijn hoog. Kinderen komen vaak zonder ontbijt naar school, daarom is een schoolmaaltijd belangrijk. De school kan de kosten van deze twee belangrijke items niet betalen. Buganala draagt deze kosten, inclusief de kosten van uniformen en leermiddelen.

In 2014 en 2015 zijn klaslokalen toegevoegd. Door samenwerking tussen het ministerie, de St. John’s School for the Deaf Kanifing en Buganala werd deze stap mogelijk. Een aantal leerkrachten is zelf ook doof. Het is goed om te constateren, dat er op niveau onderwijs wordt gegeven en de kinderen goede resultaten boeken. Om te zorgen dat er voldoende goed opgeleide dove leerkrachten zijn, betaalde Buganala de opleiding tot leerkracht van een aantal studenten op The Gambia College.

De investeringen van Buganala in 2020 bedragen:

Leerlingen: vervoer en maaltijden                 € 9.000,--

Onderhoud, materiaal en uniformen             € 1.500,--

Totaal:                                                           € 10.500,--