Test

Yama's Nursery School

Yama's Nursery School Ebo Town

De Yama's Nursery School ondersteunen we sinds 2016. De school is opgericht om de kinderen, die dagelijks op de vuilnisbelt van Ebo Town op zoek waren naar bruikbare spullen, onderwijs te kunnen bieden. De school is dan ook naast de vuilnisbelt gebouwd.

Het gebouw bestaat uit twee klaslokalen, een klein nevenlokaal en toiletten. Er is een klein binnenplaatsje.

In het nevenlokaaltje van ongeveer 25 m2 verblijven elke dag ongeveer 50 kleuters, zonder meubilair en dus zittend op de grond. In de andere lokalen zitten rond de 50 kinderen. De leerkrachten zijn enthousiast, maar het ontbreekt hen aan leerkrachtvaardigheden en onderwijsmaterialen.

In dit project hebben we in 2018 en 2019 vooral ingezet op verbetering van de huisvesting en hygiëne: de toiletten zijn gerenoveerd en de ventilatie is verbeterd. In het nevenlokaal is een groter raam geplaatst, waardoor er meer frisse lucht en meer daglicht binnenkomt. Tevens is een ventilator opgehangen en zijn kleuterbanken geplaatst. Het terrein is deels opnieuw bestraat en het (enige) speeltoestel is gerepareerd. Door ruimtegebrek kan de school niet uitgebreid worden.

In samenwerking met The Gambia College (de opleiding voor leerkrachten) en de aan deze opleiding verbonden kleuterschool introduceren we op de school nieuwe onderwijsmaterialen.

Omdat de overheid het personeel van kleuterscholen geen salaris uitkeert, betaalt Buganala een vergoeding.

Het financiële overzicht 2020 ziet er als volgt uit:

Betaling van de leerkrachten                        € 1000,--

Onderhoud en uniformen leerlingen             €   300,--

Aanschaf leermiddelen                                 €   500,--

Totaal                                                             €  1.800,--