Test

Doneren

Donaties aan Stichting Buganala

Een goede toekomst van een kind in een ontwikkelingsland begint met onderwijs!

Wilt u onze projecten rechtstreeks steunen en wilt u meewerken aan de millenniumdoelstelling 'Alle kinderen naar school', dat kan door het doneren van een jaarlijkse of incidentele bijdrage.

Sponsoring via: NL 50 INGB 0002519277 t.n.v. Stichting Buganala

Donaties worden ingezet voor:

  • Het betalen van schoolgeld voor kinderen, waarvan de ouders niet in staat zijn om dit te betalen. Voor €40,- per jaar kan een kind een heel jaar lang naar de kleuterschool, voor €50,- per jaar gaat een kind naar een basisschool.
  • Het bouwen en verbouwen van klaslokalen, toiletgroepen en watervoorzieningen (putten, opslagtanks en aansluitingen op het leidingnetwerk).
  • Het plaatsen van leerlingmeubilair en schoolborden, ter plaatse gemaakt of ingevoerd vanuit Nederland.
  • Het leveren van schoolmaterialen, zoals pennen, schriften, leerhulpmiddelen en wandplaten/landkaarten.
  • Het trainen van leerkrachten door het financieren van (zomer) cursussen op het Gambia College (lerarenopleiding).
  • Het vervoeren per container van goederen van derden, die van grote waarde zijn voor onderwijs en gezondheidszorg (b.v. medicamenten voor ziekenhuisjes en klinieken).

U kunt ervan verzekerd zijn dat uw donatie op de juiste plaats terecht komt. We houden onze sponsoren zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen, door middel twee nieuwsbrieven per jaar, het plaatsen van de jaarrekening op deze website en berichten van de projecten op zowel deze website als op onze facebook. Indien u een specifiek project wil sponsoren, dan is het altijd mogelijk om afspraken te maken over hoe u geïnformeerd wordt over het resultaat. Daarbij zetten wij sponsors graag in het zonnetje door berichten te plaatsen op onze website of facebook.

Doneren

Giften zijn aftrekbaar

Wist u dat: giften aan erkende goede doelen aftrekbaar zijn? Zodra je meer dan 1% van je inkomen geeft, mag je dat deel aftrekken!

De Stichting Buganala is een erkend doel met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN nummer 816997536.

Lees verder