Test

Partners

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8

Buganala is sterk gelieerd aan PRO8. De 15 scholen van deze stichting voor basisonderwijs in de gemeenten Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst organiseren regelmatig themaweken, sponsorlopen en andere acties ten behoeve van Buganala. Zie: www.pro8.nu

Stichting Huis van Marabout

Een project van ons bestuurslid Wilfried Holtus. Dit project richt zich op het opvangen en begeleiden van Gambianen met een “mental problem”. Tevens ondersteunt deze stichting de medische post, die naast de kleuterschool in Naneto Sayone ligt. Voor meer informatie zie hieronder. Bent u op zoek naar Gambiaanse beeldjes, kleding, sieraden e.d.? Dan kunt u ook terecht bij Wilfried.

Stichting Bouwen

Namens deze stichting voeren Maarten en Paula Wassenberg in Gambia alle bouwwerkzaamheden voor Buganala uit, soms geassisteerd door Nederlandse studenten, o.a. van het Graafschap College in Doetinchem. Zij sturen Gambiaanse bouwvakkers aan, die in een combinatie van een leer- en werktraject kwalitatief hoogstaand werk leveren. Zie: www.stichtingbouwen.nl/projectlanden/gambia

Almende College Isala

In het kader van de stroming Internationalisering vragen derde klassers om concrete doelen, waarvoor zij sponsorgelden verwerven. Zo is er de afgelopen jaren geld ingezameld voor tuinmaterialen en landkaarten voor de Cycle Basic School in Jambur en leermiddelen voor de Nurseryschool in Naneto Sayone. In het najaar van 2019 is het doel een bijdrage te leveren aan het transport- en maaltijdenprogramma van de School for the deaf in Brikama. De leeerlingen richten hiervoor een “bedrijfje” in met een directeur en medewerkers, maken een plan en gaan aan de slag met concrete acties. Vierdejaars kunnen elk jaar solliciteren naar één van de tien plaatsen voor een studiereis naar Gambia. Deze reis vindt plaats in maart. De kosten van de reis worden door de leerlingen zelf verdiend. Buganala geeft aan de leerlingen voorlichting over het land en de projecten.

Iselinge Hogeschool

Sinds 2019 kunnen studenten zich opgeven voor een studiereis naar Gambia. Zij bezoeken de Buganala projecten en werken met de leerkrachten samen om nieuwe onderwijsmaterialen te introduceren. Buganala helpt de studenten bij hun voorbereidingen op hun reis.