Test

Njaba Kunda Nursery School

Njaba Kunda Nursery School

De Njaba Kunda Lower Basic School ligt aan de noordzijde van de Gambia rivier. Het is een arm gebied, waar de inwoners hun geld voornamelijk verdienen met de verbouw van pinda’s. Ze zijn erg afhankelijk van de weersomstandigheden (droogte) en de prijzen van pinda’s op de wereldmarkt. We ondersteunen van het onderwijs op deze school door het beschikbaar stellen van schoolmaterialen, het geven van trainingen aan de docenten en het opleiden van nieuwe leraren. Ook dragen we bij door het leveren van zaden voor de schooltuin en een watervoorziening. Enige jaren geleden is het kleuterlokaal gerenoveerd en is een nieuw toiletgebouw gerealiseerd.

De kleutergroep heeft langere tijd geen leerkracht gehad. De kinderen zaten soms gehele ochtenden in de klas zonder begeleiding en slechts enig toezicht door de conciërge. Sinds 2018 is een inwoonster van het dorp bereid gevonden de kinderen te begeleiden. Zij wordt op kosten van Buganala door The Gambia College getraind tijdens “summercourses”.

Buganala betaalt het salaris van de kleuterjuf en levert ook een bijdrage aan de maaltijden van de kinderen die geen eten bij zich hebben en toch grote afstanden moeten lopen om de school te bereiken. Voor de armste kinderen zorgen we voor uniformen.

De investeringen in 2020 zijn:

Leerkracht en maaltijden                              € 1000,--

Onderhoud, materiaal en uniformen             €   500,--

Totaal                                                             € 1.500,--