Test

Unite 4 Kids, Brikama

Unite 4 Kids, Brikama

Bouw kleuterschool met twee lokalen, kantoor en toiletgebouw (2014).
Gambia College is de enige opleidingsschool voor het onderwijs in Gambia. Vrouwelijke studenten zijn nog steeds in de minderheid, een groot aantal is al moeder. Om hen te stimuleren een opleiding tot leerkracht te volgen, zou het hen erg helpen als ze hun kinderen naar een kleuterschool kunnen brengen op het terrein van het Gambia College. Doel is het streven naar een grotere deelname van vrouwen in het arbeidsproces en daardoor een grotere economische zelfstandigheid. Gambia College heeft al jaren het ideaal om een modelschool te kunnen inrichten, waarbij voorbeeldmatig gewerkt kan worden en waar andere scholen inspiratie kunnen opdoen als het gaat om het inrichten van het kleuteronderwijs. De school kan dienen als opleidingsschool/kweekvijver, waarbij leerkrachten die opgeleid worden op het Gambia College werk vinden, direct gecoacht kunnen worden en kunnen profiteren van nieuwe methodieken en scholing van Nederlandse Pabo studenten en gastdocenten.Het project is duurzaam omdat het niet gaat om een privéschool maar gedragen wordt door het Gambia College en het ministerie van onderwijs in Gambia. Zij zullen garant staan voor de officiële inbedding in het onderwijssysteem. Met dit project wordt er niet alleen geïnvesteerd in kwantiteit: meer kinderen naar school, maar ook in kwaliteit: beter onderwijs! Er komt een school met twee lokalen, kantoor en opbergruimte, een apart toiletgebouw en het is de bedoeling om buitenspeelmateriaal te plaatsen, zoals schommels, glijbaan, wip.Onder supervisie van Stichting Bouwen hebben de vrijwilligers Wies, Wouter en Niels een prachtig gebouw neergezet. Bovendien hebben zij via familie en vrienden geld ingezameld dat gebruikt is voor buitenspeelmateriaal. Er staan nu een mooie bantaba (groot overdekt rustpunt) en goed geconstrueerde en oranje geschilderde wip, glijbaan en schommels. Extra sponsoring is ontvangen van de leerlingen bovenbouw van 13 basisscholen uit Zuid-West Friesland door de verkoop van bouwstenen. Ook studenten van hogescholen Utrecht en Windesheim en studenten van Gambia College leverden een bijdrage voor dit project.

De school wordt een voorbeeldschool, nieuwe lesmethodes worden hier in praktijk gebracht, studenten van het Gambia College krijgen op deze school hun praktijkopleiding, hier kunnen ze de theorie in praktijk brengen.
Voor Pabo-studenten uit Nederland wordt het mogelijk om hier hun stage te doen.

Sponsors: Lions Club Balk 'Tusken Mar en Klif' + Installatiebedrijf Linthorst