Test

St. John's School for the Deaf, Kanifing

St. John's School for the Deaf, Kanifing

Bouw van twee praktijklokalen en keuken (2008).
Door Stichting Bouwen in Gambia is de bouw gerealiseerd van twee praktijklokalen en een keuken, als uitbreiding van de bestaande basisschool voor dove kinderen (8-17 jaar).
De praktijklokalen zijn bestemd voor de opleidingen metaal- en houtbewerking; de nieuwe keuken is bedoeld voor de bereiding van het dagelijkse middageten voor de leerlingen. Een groep van negen dove jongens, die hun opleiding aan de St. John’s School for the Deaf hebben afgerond, heeft met succes meegewerkt aan dit project.
De St. John’s School for the Deaf is de enige school in Gambia voor dove kinderen voor basisonderwijs en lager beroepsonderwijs (grade 1 – 9). Dove en slechthorende kinderen uit de wijde omgeving komen naar deze school, hiervoor rijden twee bussen.

Sponsor: Stichting Een school voor Gunjur