Gambia gymles 1455 354

Sponsoring door Presikhaaf Schoolmeubelen

Presikhaaf meubelen van de Martinusschool (Gaanderen) op weg naar een tweede leven in Gambia. Het vervoer is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Presikhaaf Schoolmeubelen. Zij droegen €1000,- bij aan de transportkosten naar Gambia. We zijn blij dat Presikhaaf schoolmeubelen op deze manier bijdraagt aan ons project. Zelf schreven ze het volgende: "Presikhaaf Schoolmeubelen draagt het initiatief van Pro8 en de stichting een warm hart toe en draagt op deze wijze graag een steentje aan bij in het kader van haar Sociaal Maatschappelijke Betrokkenheid. Want ieder kind verdient in onze ogen een gelijke kans om zijn/haar talenten maximaal tot ontwikkeling te ontplooien." Hartelijk dank Presikhaaf Schoolmeubelen! 

Lees meer op hun website over deze sponsoring: https://www.schoolmeubelen.com/nieuws/schoolprojecten-pro8-en-stichting-buganala/