Gambia foto slider projecten
Omschrijving Bouw school met 3 lokalen en kantoor
Jaar 2015
Kosten € 50.000
Sponsor PRO8
Subsidie Wilde Ganzen

 

 

 

 

Deze school is een bestaand onderwijscontact van PRO8. Een aantal jaren geleden is er een nieuwe vleugel bijgebouwd en is een vleugel totaal gerenoveerd.
De school heeft een enthousiast team en neemt deel aan het onderwijs vernieuwings project van PRO8.
Het ministerie van onderwijs heeft aan deze school drie leerjaren toegevoegd leerlingen vanaf klas 1 t/m klas 9 kunnen hier onderwijs volgen. De school is nu een officiële Basic Cycle School.

Door deze toevoeging zijn er meer klaslokalen nodig. Door acties op de scholen van PRO8, met toekenning van een subsidie van Wilde Ganzen is het nodige budget voorhanden om een nieuwe vleugel bij te bouwen op het grote schoolterrein.
Vanaf half maart begint Stichting Bouwen met bouwwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de nieuwe vleugel voor de zomervakantie klaar is, zodat leerlingen na de zomervakantie kunnen instromen.
Met hulp van ouders en dorpsgemeenschap is de oude vleugel afgebroken en is de grond waar gebouwd gaat worden geëgaliseerd.

IMG 3461IMG 3465IMG 3472IMG 6613IMG 6618