header 3 fotos

Financieel jaarverslag 2017 + 2016.

Winst & verliesrekening 2017

 

Opbrengsten

 
Onkostenvergoeding € 492,-
Rente 2016 € 148,-
Donaties particulieren € 2.136,-
Donaties bedrijven en organisaties € 27.360,-
Speciale inzamelingen € 8.189,-
   

Totaal opbrengsten

€ 38.325,-
   

Uitgaven

 
Sponsoring schoolgeld en schoolmaterialen € 6.016,-
Onderwijsondersteuning € 18.713,-
Bouwkosten € 4.337,-
 Algemene kosten € 3.040,-
   

Totaal uitgaven

€ 32.160,-
   

Resultaat 2017

€ 6.219,-
   

Eigen vermogen

 

Eigen vermogen per 01-01-2017

€ 32.403,-
Resultaat 2017 € 6.219,-
   
Eigen vermogen per 31-12-2017 € 38.622,-
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst & verliesrekening 2016

 

Opbrengsten

 
Onkostenvergoeding € 480,-
Rente 2015 € 176,-
Donaties particulieren € 1.897,-
Donaties bedrijven en organisaties € 31.840,-
Speciale inzamelingen € 6.123,-
   

Totaal opbrengsten

€ 40.516,-
   

Uitgaven

 
Sponsoring schoolgeld en schoolmaterialen € 3.204,-
Onderwijsondersteuning € 16.324,-
Bouwkosten € 13.423,-
 Algemene kosten € 1.708,-
   

Totaal uitgaven

€ 34.660,-
   

Resultaat 2016

€ 5.856,-
   

Eigen vermogen

 

Eigen vermogen per 01-01-2016

€ 26.547,-
Resultaat 2016 € 5.586,-
   
Eigen vermogen per 31-12-2016 € 32.403,-