Test

Gambia, West Afrika

Gambia, West Afrika

 • Gambia is een klein land in West Afrika, begrensd door de Atlantische Oceaan en Senegal.
 • Het land heeft een oppervlakte van 11.300 m2 (1/3 van Nederland), is aan de kust ongeveer 60 km breed, maar versmalt zich tot zo’n 30 km; in totaal is het 320 km lang. Gambia wordt over de gehele lengte door de gelijknamige rivier in tweeën gedeeld. Er is niet een brug die de oevers met elkaar verbindt, op slechts enkele plaatsen wordt een veerdienst onderhouden.
 • Het inwoneraantal is 2,1 miljoen.
 • Gambia behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen van de wereld wat betreft gezondheid, toegang tot onderwijs, gemiddeld inkomen en levensverwachting.
 • De officiële voertaal is Engels. Ongeveer de helft van de bevolking beheerst deze taal redelijk tot goed. Daarnaast zijn er twee talen Wolof en Mandinka die door de bevolking worden gesproken.
 • Van de totale bevolking van 15 jaar en ouder kan 47,5% lezen en schrijven, 58,4% van de mannen en 37,1% van de vrouwen. Iets meer dan een kwart van de bevolking heeft een school afgemaakt.
 • In Gambia bestaat geen leerplicht. Nog steeds gaan niet alle kinderen naar school, de schatting is dat 70% van de kinderen naar de basisschool gaat, 20% gaat door naar het middelbaar onderwijs. Slechts 40% gaat naar de kleuterschool.
 • Het betalen van schoolgeld is vaak een groot struikelblok voor het volgen van onderwijs.
 • De Gambiaanse overheid werkt aan een wet waarbij wordt geregeld dat onderwijs voor meisjes van 8 tot en met 18 jaar vrijgesteld wordt van schoolgeld. Dit betekent niet dat een meisje dan gratis naar school kan, er moet wel worden betaald voor boeken, examens, schoolfonds, uniformen, schoenen en vaak ook voor een lunch.
 • Kleuterscholen vallen nog niet onder de verantwoordelijkheid van de Gambiaanse overheid, de meeste kleuterscholen zijn privé scholen, ouders betalen schoolgeld, de school is verantwoordelijk voor het betalen van de salarissen van het personeel en de exploitatie van de school.
 • Op de kleuterscholen wordt de kinderen Engels geleerd en de elementaire beginselen van lezen en rekenen.
 • Op de basis- en vervolgscholen wordt in het Engels les gegeven.
 • In Gambia zijn relatief veel dove kinderen en volwassenen. Hoofdoorzaken hiervan zijn meningitis-infecties op jonge leeftijd, andere infecties, aangeboren afwijkingen. Van de 1.6 miljoen inwoners zijn 20.000 mensen doof.
Gambia, West Afrika