Test

Basic Cycle School, Jambur

Basic Cycle School, Jambur

Bouw en renovatie van meerdere klaslokalen, een kantoor en een toiletgebouw. Aanleg van de tuin, inrichten van de bibliotheek en opleiden van leraren (2018).
Deze school is een bestaand onderwijscontact van PRO8. Een aantal jaren geleden is er een nieuwe vleugel bijgebouwd en is een vleugel totaal gerenoveerd.
De school heeft een enthousiast team en neemt deel aan het onderwijs vernieuwings project van PRO8.
Het ministerie van onderwijs heeft aan deze school drie leerjaren toegevoegd leerlingen vanaf klas 1 t/m klas 9 kunnen hier onderwijs volgen. De school is nu een officiële Basic Cycle School.

Door deze toevoeging zijn er meer klaslokalen nodig. Door acties op de scholen van PRO8, met toekenning van een subsidie van Wilde Ganzen is het nodige budget voorhanden om een nieuwe vleugel bij te bouwen op het grote schoolterrein. De bouw is in 2018 gerealiseerd.

Sponsor: PRO8